ពលរដ្ឋ និង​មន្ត្រី​មូលដ្ឋាន​ស្រុក​ភ្នំស្រុក និង​ព្រះនេត្រព្រះ សុំ​ដោះស្រាយ​រឿង​ទឹក ស្រូវ លូ ផ្លូវ ស្ពាន សាលារៀន ..​នៅ​សហគមន៍​ – CEN