​ករណី​ម៉ូតូ Spooky ១​គ្រឿង ស្រាប់តែ​ឃើញ​បោល​តែឯង​គ្មាន​ម្ចាស់​ជិះ បង្ក​ការភ្ញាក់ផ្អើល​ទាំងយប់ ឥឡូវនេះ ដឹង​ការពិតហើយ​… (​វីដេអូ​) – CEN