សម្តេច​ហេង សំរិន ស្នើ​ដល់​សមាជិក​សភា ពិនិត្យ​សិក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់​ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ​២០១៩ ឲ្យបាន​ហ្មត់ចត់ និង​គ្រប់​ជ្រុងជ្រោយ​ – CEN