សម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ៖ គោល​នយោបាយ​ឈ្នះ​-​ឈ្នះ ដើរតួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់ ក្នុង​ការទប់ស្កាត់ និង​បង្ក្រាប​បដិវត្តន៍​ពណ៌ នៅ​កម្ពុជា – CEN