ស្លុតចិត្ត ត្បិត​ជំនឿ​«​សាហាវ​ហួសហេតុ​» ខណៈពេល​ស្ត្រី​រាប់រយ​នាក់​សុខចិត្ត​ក្រាប​ឱ្យ​គ្រូសិល្ប៍​ប្តូ​រវេ​រន​គ្នា​វាយ​ដោយ​ខ្សែតី​ (វីដេអូ) – CEN