ផ្សព្វផ្សាយ និង​ដឹកនាំ​ក្រុមយុវជន កងកម្លាំង ធ្វើ​ការសម្អាត​បរិស្ថាន បាញ់​ទឹក​សម្អាត​ផ្លូវជាតិ​លេខ​១ ជិត​ព្រំដែន​ច្រកទ្វារ​អន្តរជាតិ​បាវិត​ – CEN