​ក្រោយ​បង្ក​ឱ្យ​ធ្លាក់​រថយន្ត​ដឹក​ដី​ស្លាប់​តៃកុង សមត្ថកិច្ច​ឃាត់ខ្លួន​ថៅកែ​ក្រុមហ៊ុន​ធ្វើ​អា​ជី​កម្ម​ដីភ្នំ​លៀប និង​បញ្ឈប់​អាជីវកម្ម​ – CEN