​ឪពុកចុង ក្រោយ​ជក់ ថ្នាំញៀន ចង់​រួមភេទ តែ​ប្រពន្ធ​មិន​នៅផ្ទះ ហើយ​ចាប់​កូនស្រី​របស់​ប្ដី​ដើម រំលោភ​សេពសន្ថវៈ រហូត​បាន​សម្រេច​ – CEN