​ចប់​ហួស​ថ្លែង​! មេក្រុម​សេពកាម​ជាមួយ​សត្វ​ជនជាតិ​ថៃ​ម្នាក់ ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន បន្ទាប់​វីដេអូ​បង្ហាញ​សកម្មភាព​រួមភេទ​ជាមួយ​ឆ្កែ បាន​បែកធ្លាយ – CEN