ចោទប្រកាន់​បក្ខពួក​អ្នកបាញ់​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​កម្សាន្ត Rock ២​នាក់ ខណៈ​ជនបង្ក​នៅក្រៅ​សំណាញ់​ច្បាប់​ – CEN