អ្នកចម្រៀង​ល្មមៗ ប្រាកដ​ជា​ភ័យខ្លាច “​លា សម្រែក​គ្រលួច​” ដណ្តើមយក​…​ជ័យលាភី​ (វីដេអូ) – CEN