ប្រធានាធិបតី​Trump ៖ អ្នកស្រី Nancy Pelosi សក្តិសម​ធ្វើជា​ប្រធានរដ្ឋសភា​អាមេរិក​( វីដេអូ) – CEN