រថភ្លើង ២​គ្រឿង បុក​គ្នា​នៅ​អាល្លឺម៉ង់ របួស​ជិត ៥០​នាក់​ – CEN