អាហារ​៤​ ងាយ​«​នាំ​ជំងឺ​» មក​ឲ្យ​មនុស្ស ទោះ​ដាំ​ពុះ​១០​ដង ក៏​គ្មាន​ប្រសិទ្ធភាព​សម្លាប់​មេរោគ​ – CEN