សម្តេច​តេជោ ប្រកាស​មិន​អត់ឱន​ដាច់ខាត ចំពោះ​ការ​ញុះញង់​ធ្វើ​រដ្ឋប្រហារ និង​បដិវត្តន៍​ពណ៌ ដើម្បី​បំផ្លាញ​សន្តិភាព​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN