បើ​គ្រប់គ្រង​រឿង​ទាំងនេះ​បាន អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ជំងឺ​ដាច់​សរសៃឈាម​ក្នុង​ខួរក្បាល តិចតួច​បំផុត​ – CEN