អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម ដាច់ខាត​ត្រូវ​ដឹង​រឿងនេះ ពេល​បរិភោគ​ត្របែក​ – CEN