កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ជំទាវ លី អ៊ុំ​អេង ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ករណី ចេញ​សែក​ស្អុយ​ – CEN