មេ​ពពែ​១​ក្បាល នៅ​វៀតណាម បង្កើតកូន​ពពែ ២​លើក បាន​ដល់​ទៅ ១០​ក្បាល​ – CEN