អ្នក​ប្រយុទ្ធ​អាវុធហត្ថ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​៤​រូប បាន​វិលត្រឡប់ ពី​ការប្រកួត​បាញ់​ស៊ី​ប អន្តរជាតិ​នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN