​លោកស្រី រ៉ូ​ណា ស្មី​ត ចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​១១​ទំព័រ បញ្ចប់​បេសកកម្ម​នៅ​កម្ពុជា រយៈពេល​១១​ថ្ងៃ​ – CEN