ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រារព្ធ​ខួប​អនុស្សាវរីយ៍​លើក​ទី​៦៥ ទិវា​បុណ្យ​ឯករាជ្យ​ជាតិ ៩ វិ​ចិ្ឆ​កា ១៩៥៣ – ៩ វិ​ចិ្ឆ​កា ២០១៨ – CEN