ព្រះមហាក្សត្រ​អំពាវនាវ​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន រួបរួមសាមគ្គី​ជា​ធ្លុង​មួយ ស្ថិតក្រោម​ដំបូល​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ និង​ច្បាប់​រដ្ឋ​ – CEN