ដោយ​ចង់​បាន​រូបរាង​ដូច​តុក្កតា​ស៊ិច ស្ត្រី​ម្នាក់​ធ្វើការ​វះកាត់ ២០​ដង និង​ចាយលុយ​ខ្ទង់សែន​ដុល្លា​រ – CEN