លោះ​ព្រលឹង ព្រោះ​ប្រទះឃើញ​ពស់​វែក ក្នុង​ចាន​បង្គន់​! – CEN