ឃុំខ្លួន​លោកជំទាវ លី អ៊ុំ​អេង , លោកស្រី ហ៊ុន ស៊ី​ណាត ស្នើ​មិត្ត​រួម Facebook តាមដាន​មើល ក្រែង​មាន​ជើងកាង​មក​ធានា​ខ្លួន​ – CEN