ស្ត្រី​ម្នាក់​អះអាងថា តុក្កតា​នាង​ត្រូវ​ខ្មោច​ចូល និង​បាន​វាយប្រហារ​មិត្ត​ប្រុស​នាង​ – CEN