ចម្លែក​មែន​! ទូរទស្សន៍​ពណ៌​មាន​វត្តមាន​ជាង ៥០​ឆ្នាំ​ហើយ តែ​ប្រជាជន​អង់គ្លេស​ជិត ១០.០០០​នៅតែ​ចូលចិត្ត​មើល​ទូរទស្សន៍​ស​ខ្មៅ​ – CEN