ទូក «​ង​» វែង​ជាង​គេ​លើ​លោក ជាប់​ឯតទគ្គ​កម្ម​ពិភពលោក World Guinness Record – CEN