ស្រា​ចូលខ្លួន​ពេញបន្ទុក ទាញ​ស្នប់សប់​កង់​វាយ​ប្រពន្ធ សន្លប់​ស្ដូកស្ដឹង​រួច​គេចខ្លួន​បាត់ – CEN