រុស្ស៊ី ត្រៀម​ជា​ស្រេច ក្នុង​ការប្រើប្រាស់​ឥទ្ធិពល​របស់​ខ្លួន​ទៅ​លើ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN