សម្តេច​តេជោ ក្នុង​កិច្ចប្រជុំ​កំពូល​អាស៊ាន នឹង​មាន​ជំនួប​ទ្វេភាគី ជាមួយ​ប្រមុខ​គណៈប្រតិភូ នៃ​ប្រទេស​មួយចំនួន​ – CEN