សាកលវិទ្យាល័យ​អា​រី​ហ្សូ​ណា បើក​វេទិការ “​ស្វែងយល់​ពី​ការសិក្សា ការ​រើស​មុខវិជ្ជា និង​សញ្ញាបត្រ​មកពី​អាមេរិក​” – CEN