សណ្ឋាគារ​លំដាប់​ផ្កាយ និង​ផ្សារ​ទំនើប​លំដាប់​អន្តរជាតិ​មួយ​កន្លែង នឹង​បង្ហាញ​រាង​នៅ​ចំ​កណ្កាល​ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN