ឆ្កួត​ហួសនិស្ស័យ​! បុរស​ម្នាក់​ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន បន្ទាប់​រកឃើញ​ក្នុង​វីដេអូ​កាមេរ៉ា​សន្តិសុខ បញ្ចេញ​…​ប្រដាប់ភេទ​ដាក់​ភ្ញៀវទេសចរ (​វីដេអូ​) – CEN