នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី មិន​ជឿថា​លោក Trump នឹង​ជាប់ឆ្នោត​សាជាថ្មី​ – CEN