លោកយាយ លោកតា​នៅ​ផ្ទះ​ខ្ទម មាន​ទំនាស់​ដីធ្លី​ជាមួយ លោក អៀង សុធា​រ៉ា ប្រធាន​ក្រុមហ៊ុន អៀង​គ្រុប ជាង​១០​ឆ្នាំ – CEN