ស្វា ​សម្រុកចូល​ផ្ទះ​ ឆក់​យក​ក្មេងប្រុស​អាយុ ១២​ថ្ងៃ ដែល​កំពុង​បំបៅ​ដោះ​រត់​ចេញ​ទៅ​បណ្តាល​ឲ្យ​…​ស្លាប់​ – CEN