បំផ្ទុះ​គ្រាប់បែក​អត្តឃាត​ប្រទេស​ម៉ាលី បណ្តាល​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ ដែល​បម្រើការ​ឱ្យ​អង្គការសហប្រជាជាតិ ចំនួន​៤​នាក់ រងរបួស ឯ​ជន​អត្តឃាត​ស្លាប់​ – CEN