វិស័យ​កីឡាប្រដាល់​កម្ពុជា គួរ​ចៀសវាង​កុំឱ្យ​កើតមាន​រឿង​កីឡាប្រដាល់​វ័យ​១៣​ឆ្នាំ​ត្រូវស្លាប់​លើ​ឆាក​ដូច​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ថ្មីៗ​នេះ​ឱ្យសោះ​ – CEN