នាវា​ពិឃាត​ប៉ះគ្នា​ជាមួយ​សាឡាង​ដឹក​ប្រេង ត្រូវ​…​លិច​បាត់​ (វីដេអូ) – CEN