​ពិត​មែនឬ​? ប្អូនប្រុស ធុច សា​លិ​ក ដែល​ល្បី​អាច​និយាយ​ភាសា​រហូតដល់ ១៥ ភាសា ឥឡូវនេះ ត្រូវបាន​គេ​អញ្ជើញ​ទៅកាន​ប្រទេស​ចិន ដើម្បី​… (​វីដេអូ​) – CEN