​ពេល​ក្អក កុំ​ហូប​របស់​មួយ​នេះ ប្រយ័ត្ន​ក្អក​រឹតតែ​ខ្លាំង​ – CEN