ឃាតករ​ម្នាក់ ចាក់​សម្លាប់​ប្រធាន​ប្រជា​ការពារ​ភូមិ​តាឡី ត្រូវឃាត់ខ្លួន​ – CEN