នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ​ ជួប​លោក Thaksin នៅ​សិង្ហ​បុរី​? – CEN