សភា​ខេត្ត​លាវ​នី​ញ ជម្រាប​សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា ពី​គម្រោង​ទាក់ទាញ​អ្នកវិនិយោគ និង​ទេសចរ​ពី​ខេត្ត​នេះ​មក​កម្ពុជា​ – CEN