ករណី​ស្ត្រី​២​នាក់ បើកឡាន​ទំនើប តាមពិត​ខ្លួនឯង ចង់​សូកប៉ាន់​ប៉ូលិស ដល់​ពេល​ប៉ូលិស មិន​ទទួល​សំណូក បែរ​ជា​ដោះសារ​ក្រឡាស់​សម្តី​ – CEN