ភរិយា​អតីត​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ម៉ាឡេស៊ី ត្រូវ​ចោទប្រកាន់​ពីបទ​ទទួល​សំណូក​៤៥​លាន USD – CEN