មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ពាណិជ្ជកម្ម ស្នើ​សហភាព​អារ៉ាប់​រួម ចូលរួម​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិព័រណ៍ កម្រិត​អន្តរជាតិ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN