​អាណិត​ណាស់​! មានតែ​១​កំ​ប្លេ​ហ្នឹង​គត់​ស្លៀក​មក​រៀន​រាល់ថ្ងៃ ហើយ​ចាស់​ដាច់​រហែក​ទៀត ហេតុ​អី​ក៏​​គ្មាន​​អ្នក​មើល​ឃើញ​​​សោះ​អីចឹង​!! – CEN